Το γρήγορο και αξιόπιστο ευρυζωνικό ίντερνετ είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες τους θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό ίντερνετ. Με τρία εκατομμύρια ανθρώπων που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές να είναι εκτός της κάλυψης των επίγειων και κινητών ευρυζωνικών δικτύων, οι κυβερνήσεις έχουν στραφεί στο δορυφορικό ευρυζωνικό ίντερνετ για να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Το έργο αυτό, το οποίο ειναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργάζεται με τα τοπικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα με σκοπό να αναπτύξει το πλαίσιο για την παροχή δορυφορικού ευρυζωνικού ίντερνετ, καθώς και να δημιουργήσει προγράμματα που θα είναι σε θέση να προσφέρουν 100% κάλυψη στις περισσότερες αγροτικές περιοχές.

Επειδή η προσφορά ευρυζωνικού διαδικτύου σε αυτές τις αγροτικές περιοχές είναι συνήθως οικονομικά μη βιώσιμη λύση για τις ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχουν άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να αξιοποιηθούν. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα σχετικό πόρταλ πληροφοριών για τις αρχές που ενδιαφέρονται να στραφούν σε αυτές τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει τα ακόλουθα:

 1. Ευρυζωνική κάλυψη ανά περιοχή
 2. Μελέτες περιπτώσεων προήγουμενων δορυφορικών ευρυζωνικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν
 3. Βασικά κριτήρια και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχία των μελλοντικών δορυφορικών ευρυζωνικών αναπτύξεων
 4. Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση κόστους-οφέλους που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιολόγησης
 5. Εργαστήρια και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη

Συμμετέχοντες

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που έχουν εφαρμόσει δορυφορικά συστήματα ευρυζωνικής συγκέντρωσης και προσφέρουν την εμπειρία τους.
 • Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους της ψηφιακής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα καθορίσουν τις ευρυζωνικές τους ανάγκες, πιθανά μη-τεχνικά εμπόδια και δυσκολίες ανάπτυξης.
 • Συμμετέχοντες από τον κλάδο των δορυφορικών επικοινωνιών.

Καλωσορίζουμε επιπλέον συμμετέχοντες. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα θέλατε να συμμετάσχετε μαζί μας.

Προσεχείς Εκδηλώσεις

 • 2014
  Project BRESAT
  Andalucía (Spain)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλωσορίζουμε επιπλέον συμμετέχοντες. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα θέλατε να συμμετάσχετε μαζί μας.

Σχετικό Υλικό για Λήψη

Τα παραδοτέα του έργου BRESAT μπορούν να βρεθούν κάτω από:
(Κάντε κλικ στο παρακάτω πίνακα για να δείτε αρχεία για το θέμα αυτό. Όλα τα αρχεία είναι σε μορφή PDF.)

Εισαγωγή

Το έργο BRESAT αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συνόλου παραδοτέων τα οποία θα είναι χρήσιμα για μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα ευρυζωνικής δορυφορικής συγκέντρωσης.

Μελέτες περιπτώσεων προήγουμενων δορυφορικών ευρυζωνικών

Ανάλυση αναγκών των διάφορων περιοχών

Βασικά πορίσματα για τις περιοχές που επιθυμούν να προσφέρουν δορυφορικό ευρυζωνικό ίντερνετ αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα: Στόχοι και προϋποθέσεις του προγράμματος, χρηματοδότηση, τεχνικά εμπόδια και πιθανά προβλήματα.

Ευρυζωνική κάλυψη ανά περιοχή

Εξέλιξη των δυνατοτήτων των δορυφορικών δικτύων

Ανάλυση των προβλεπόμενων δυνατοτήτων των δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών στο διάστημα 2012 με 2020, η οποία συμπεριλαμβάνει την πορεία εξέλιξης και προσφοράς υπηρεσιών

Πηγές χρηματοδότησης

Πιθανές πηγές χρηματοδότησης περιοχών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το δικό τους πρόγραμμα δορυφορικής ευρυζωνικότητας

Παράγοντες που επηρεάζουν την κρατική χρηματοδότηση των προγραμμάτων ευρυζωνικότητας

Οικονομικός αντίκτυπος της Ευρυζωνικότητας και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

Η σημασία της ευρυζωνικότητας για την οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασής της στο ΑΕΠ, και καντευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία αναλύσεων κόστους-οφέλους που αφορούν σε προγράμματα ευρυζωνικότητας.

Σχέδια Χρηματοδότησης & Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  NEW 

Πολλές διαφορετικές πολιτικές προσέγγισης και παρεμβάσεις έχουν εξεταστεί. Η πιο ισχυρή προτίμηση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ είναι το πρόγραμμα "Voucher Plus", επειδή καθιστά την ευρυζωνική σύνδεση πιο προσιτή για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Ωστόσο υπάρχουν βασικά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης του "Voucher Plus" από τα κονδύλια της ΕΚ, τα οποία πρέπει να εξεταστούν πριν να υιοθετηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σαν επίσημη πρόταση του BRESAT.

Τα προγράμματα κουπονιών είναι μια ευρέως αποδεκτή μέθοδος για την τόνωση της αγοράς.

............................................................................................................................................................................

Το πρόγραμμα Voucher Plus είναι παρόμοιο με τα προγράμματα κουπονιών, αλλά καθιστά την ευρυζωνική σύνδεση πιο προσιτή για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

............................................................................................................................................................................

Η χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας για ένα ή περισσότερους δορυφόρους επόμενης γενιάς με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών της ΕΕ με περιορισμένη ή χωρίς καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες που ικανοποιούν τους στόχους για τις ευρυζωνικές ταχύτητες που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα για το 2020.

Στρατηγικές συγκέντρωσης  NEW 

Συστάσεις για προγράμματα συγκέντρωσης και υλοποίησης χαμηλού κόστους

Προωθητικές ενέργειες

Ενέργειες για την προώθηση του έργου BRESAT και των αποτελεσμάτων του.

Εν εξελίξει και προγραμματισμένες δραστηριότητες προώθησης του BRESAT

FAQs

What is a satellite?
It is a machine in space that transmits information from one place to another.
Cras turpis. A? Turpis. Lundium?
Turpis nunc ac et, ut penatibus. Elit eu, vel urna, et duis aenean cras phasellus ut massa tincidunt tortor egestas vel magna duis! Sed pulvinar vel mid vel natoque, montes porttitor penatibus sociis elementum, amet nunc, mid dictumst odio nisi.
Nisi rhoncus amet velit, lorem, purus ultricies?
Placerat elementum, phasellus lorem pulvinar in, purus augue, elementum pulvinar! Eu dis, ultricies dapibus et urna! Diam aliquet, cum sagittis enim turpis magnis in, nec augue sit risus vel egestas, parturient eros, proin enim tincidunt auctor!
Cras turpis. A? Turpis. Lundium?
Turpis nunc ac et, ut penatibus. Elit eu, vel urna, et duis aenean cras phasellus ut massa tincidunt tortor egestas vel magna duis! Sed pulvinar vel mid vel natoque, montes porttitor penatibus sociis elementum, amet nunc, mid dictumst odio nisi.
Nisi rhoncus amet velit, lorem, purus ultricies?
Placerat elementum, phasellus lorem pulvinar in, purus augue, elementum pulvinar! Eu dis, ultricies dapibus et urna! Diam aliquet, cum sagittis enim turpis magnis in, nec augue sit risus vel egestas, parturient eros, proin enim tincidunt auctor!
Cras turpis. A? Turpis. Lundium?
Turpis nunc ac et, ut penatibus. Elit eu, vel urna, et duis aenean cras phasellus ut massa tincidunt tortor egestas vel magna duis! Sed pulvinar vel mid vel natoque, montes porttitor penatibus sociis elementum, amet nunc, mid dictumst odio nisi.
Nisi rhoncus amet velit, lorem, purus ultricies?
Placerat elementum, phasellus lorem pulvinar in, purus augue, elementum pulvinar! Eu dis, ultricies dapibus et urna! Diam aliquet, cum sagittis enim turpis magnis in, nec augue sit risus vel egestas, parturient eros, proin enim tincidunt auctor!
×

Φόρμα Επικοινωνίας

×